Opleiding BHV via e-learning

Duur: 1 dag, met vooraf 6 tot 8 uur zelfstudie.

Als er in een bedrijf iets gebeurt dan zijn het Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die actie ondernemen. Denk aan het blussen van een beginnende brand, het verbinden van een wond, een ontruiming begeleiden en de hulpdiensten inschakelen.

Wat leert u?

Eerste hulp (spoedeisend en niet-spoedeisend)

 • benaderen van slachtoffers
 • verplaatsen van slachtoffers
 • ernstige bloedingen stelpen
 • handelen bij bewusteloosheid
 • hulp verlenen bij verslikking
 • reanimeren
 • bedienen van de AED

Brandpreventie en ontruiming

 • gevaren herkennen
 • toepassen preventieve voorzieningen
 • communiceren en communicatiemiddelen
 • ontruiming begeleiden
 • blusmiddelen gebruiken
 • blussen van een beginnende brand

Opleiding

De inhoud van de e-learning opleiding is hetzelfde als de klassieke BHV-opleiding. Het verschil is de opzet. U doorloopt zelfstandig een e-learning programma van het NIBHV. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode voor het e-learning programma. U heeft vervolgens drie weken de tijd om dit zelfstandig door te werken. Aan het eind van het programma vindt een digitale toets plaats. Als u die haalt, kunt u deelnemen aan de praktijkdag. Het doorlopen van het e-learning programma duurt 6 tot 8 uur. Realert draagt de zorg voor een geschikt leslokaal en catering.

Examen

Het e-learning gedeelte wordt afgesloten met een digitale toets. Het praktijkgedeelte wordt tijdens de lessen getoetst door de docent. Aan het eind van de dag vindt ook een schriftelijk examen plaats dat wordt beoordeeld door het NIBHV.

Kosten

€ 192,50 exclusief examenkosten NIBHV en exclusief BTW.

Schrijf u in.