Herhaling BHV

Duur: 1 dag

Om uw diploma Bedrijfshulpverlening geldig te houden, volgt u elk jaar een herhalingsopleiding.

Wat leert u?

Eerste hulp (spoedeisend en niet-spoedeisend)

 • benaderen van slachtoffers
 • verplaatsen van slachtoffers
 • ernstige bloedingen stelpen
 • handelen bij bewusteloosheid
 • hulp verlenen bij verslikking
 • beademen en reanimeren
 • bedienen van de AED

Brandpreventie en ontruiming

 • gevaren herkennen
 • toepassen preventieve voorzieningen
 • communiceren en communicatiemiddelen
 • ontruiming begeleiden
 • blusmiddelen gebruiken
 • blussen van een beginnende brand

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. Richtlijnen van de opleiding zijn conform NIBHV.

Examen

Gedurende de dag worden uw vaardigheden getoetst door de docent. Het behaalde NIBHV-certificaat is een jaar geldig.

Details Opleiding

Datum: 22-02-2019

Aantal lesdagen: 1.0

Lokatie: Regio Horst / Venray

Adres:

Kosten opleiding: €161,00
Prijs per persoon, exclusief BTW en examenkosten

Nog 9 plaatsen beschikbaar

Schrijf in op deze opleiding